Globalgap

De meeste telers met wie Hagranop B.V. samenwerkt, zijn in het bezit van het GlobalGap certificaat. Het GlobalGap certificaat geeft de garantie dat er bij het agrarische productieproces voldaan wordt aan de strenge eisen die GlobalGap stelt. Het gaat hier om de eisen die wereldwijd gesteld worden aan telers, boeren en tuinders met betrekking tot voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van het product dat ze verbouwen.