Bewaring

Eén van de onderdelen die Hagranop B.V. tot in de finesses beheerst, is het bewaarproces. Om de kwaliteit van de wortelen te waarborgen mogen ze niet te oud zijn. Bij voorkeur dus niet te vroeg zaaien en vroeg rooien, het liefst onder optimale omstandigheden. Met een zekere hoeveelheid vocht en onder niet al te hoge temperaturen. Meer weten? Vraag het de specialisten van Hagranop B.V.. 

 

Signaleringsstysteem

Om meer zekerheid, minder uitval en nog meer kwaliteit te verkrijgen, past Hagranop B.V. een bijzondere methode toe. Van iedere partij die de gekoelde opslag in gaat, wordt een monster warm bewaard. Door die partijen regelmatig te wassen kan de kwaliteit van de partij goed worden bewaakt. Doordat bij warme bewaring kwaliteitsverlies eerder zichtbaar is dit een signaalfunctie naar de partij die koud opgeslagen is. Een perfect signaleringssysteem dat Hagranop B.V. in staat stelt om de wortelen tijdig af te leveren. 

Voor de afnemers is het toepassen van deze methode een extra garantie voor kwaliteit.

 

 

Contact

Sluitgatweg 4 • 8308 RE Nagele • Nederland

Tel.: +31 (0) 527 - 276161 Fax: +31 (0) 527 - 276179 info@hagranop.com

IBAN NL54RABO0159639646 K.v.K. Lelystad 39049268 BTW nr. 0087.95.939.B.01